El-Hafiz Anlamı Nedir?

El-Hafiz fazileti, Allahın 99 isminden biri olan El-Hafiz hakkında bilgi.

EI-Esmâü’l-hüsnâ (Allah’ın güzel isimleri)’dan birisidir. Yüce Allah’ın, yapılan işle­rin hepsini bütün ayrıntıları ile bilmesi,ve murakebe sahibi olması demektir.

Allah, insanların bütün yaptıklarını anın­da tespit eder, gönüllerinden geçenleri dahi bilir, hiç bir şey O’na gizli kalmaz.

Bu kavram, Kur’ân-ı Kerim’de Allah’ın ismi olarak üç yerde geçmektedir. Bunlardan birisinin meali şöyledir: “Oysa iblis’in onlar üzerinde bir nüfuzu yoktur; ama Biz ahirete inanan kimselerle ondan şüphe­de olanları, işte böylece ortaya koyarız. Rabbin her şeyi gözetip koruyandır.