El Ganiy Anlamı Nedir?

In Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler 7 views

El Ganiy Esması ve zikrinin faziletleri, El Ganiy anlamı hakkında bilgi.

Bu kavram, zengin olmak, ihtiyacı olma­mak anlamlarında olan “el-Gına” kökünden türemiştir. “El-Ganiy”, “el-Esmaü’l-hüsna (Allah’ın güzel isimleri)”dan birisi olup Allah’ın çok zengin, kendi yanında olan ve sa­hip bulunduğu şeylerle başkasına ihtiyacı olmaması, her şeyden müstağni bulunma­sı demektir.

Hakiki manada zengin, maddi ve mane­vi hiç bir şeye ihtiyacı olmayan, her şey ya­nında bulunduğu için asla başkasına mü­racaat zorunda olmayan kimse demektir. Bu manada Allah’ın dışında hiç bir zengin yoktur. Allah, maddi ve manevî yönden hiç bir kimseye ve hiç bir şeye muhtaç değil­dir. Tam tersine bitmez, tükenmez hazine O’na aittir. O, herkesin her çeşit ihtiyacını giderir.

Bu kavram, Allah’ın sıfatı olarak bir çok ayette geçmektedir. Bunlardan birinin me­ali şöyledir: “Ey insanlar! Kazandıklarını­zın temizlerinden ve size yerden çıkardıklarımızdan sarfedin; iğrenmeden ala­mayacağınız pis şeyleri vermeye kalkma­yın. Allah’ın müstağni ve övülmeye layık olduğunu bilin.” (Bakara 2/267)

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "El Ganiy Anlamı Nedir?"


Top