El Ganiy Anlamı Nedir?

El Ganiy Esması ve zikrinin faziletleri, El Ganiy anlamı hakkında bilgi.

Bu kavram, zengin olmak, ihtiyacı olma­mak anlamlarında olan “el-Gına” kökünden türemiştir. “El-Ganiy”, “el-Esmaü’l-hüsna (Allah’ın güzel isimleri)”dan birisi olup Allah’ın çok zengin, kendi yanında olan ve sa­hip bulunduğu şeylerle başkasına ihtiyacı olmaması, her şeyden müstağni bulunma­sı demektir.

Hakiki manada zengin, maddi ve mane­vi hiç bir şeye ihtiyacı olmayan, her şey ya­nında bulunduğu için asla başkasına mü­racaat zorunda olmayan kimse demektir. Bu manada Allah’ın dışında hiç bir zengin yoktur. Allah, maddi ve manevî yönden hiç bir kimseye ve hiç bir şeye muhtaç değil­dir. Tam tersine bitmez, tükenmez hazine O’na aittir. O, herkesin her çeşit ihtiyacını giderir.

Bu kavram, Allah’ın sıfatı olarak bir çok ayette geçmektedir. Bunlardan birinin me­ali şöyledir: “Ey insanlar! Kazandıklarını­zın temizlerinden ve size yerden çıkardıklarımızdan sarfedin; iğrenmeden ala­mayacağınız pis şeyleri vermeye kalkma­yın. Allah’ın müstağni ve övülmeye layık olduğunu bilin.” (Bakara 2/267)