El Gafur Anlamı Nedir?

El Gafur isminin anlamı nedir, Allah’ın 99 isminden biri olan El Gafur hakkında bilgi.

Sözlükte bir şeyi örtmek, gizlemek, ıslah etmek, yargılamak anlamlarına gelen GFR kökünden türemiştir. Gafur el-Esmaü’l-hüsna (Allah’ın güzel isimleri)dan birisi olup, günahları örten, hataları bağışlayan, mağfireti çok olan anlamlarına gelmekte­dir..

Allah, bir kulun günahı ne kadar çok olur­sa olsun tövbe ettiği takdirde onu dilerse bağışlar. Aynı kökten türeyen Allah’ın, Gafur ismi vardır ki, kötü ve yüz kızartıcı işleri örten demektir.

Gafur, Kuran-ı Kerim’de Allah’ın sıfatla­rı içinde çok geçenlerden birisidir. Bu sıfat pek çok ayette “Gafuru’r-rahim=affeden, merhamet eden” şeklinde geçmektedir (Nisa 4/96, 106; Ahzab 33/5, 24, 50) Bazı ayetlerde de ise, tek başına kullanılmıştır. (Nisa 4/25; Kehf 19/58)

Bu kavramın Kuran-ı Kerim’de çok zik­redilmesinin elbetteki ilâhî bir hikmeti var­dır. İnsanlar günah işleyebilen yaratıklardır. Günahkar olan kul, Allah’ın Gafur ismine sarılarak kendisinin bağışlanmasını isteye­cektir. Yüce Allah da “Allah’tan affınızı is­teyin, Allah bağışlar ve merhamet eder” (Bakara 3/199) mealindeki ayetle kulların kendisinden af dilemelerini beklemektedir.