El-Ahir Nedir?

El-Ahir fazileti nedir, El-Ahir kuranda anlamı, El-Ahir hakkında bilgi.

Evahır kelimesinin tekili olup sözlükte son, sonuncu, netice anlamlarına gelir.

Ahır, evvel kelimesinin zıddıdır.

Bu terim Kur’an-ı Kerim’de el-Esmaü’l-hüsna (Allah’ın güzel isimlerinden biri ola­rak zikredilmektedir: “O her şeyden ön­cedir; kendisinden sonraya hiçbir şeyin kalmayacağı son’dur; varlığı aşikardır; gerçek mahiyeti insan için gizlidir. O her şeyi bilir.” (Hadid 57/3.) Bu ayette geçen “elahır” kelimesine “Her şeyden sonra Allah kalacaktır, O’nun sonu yoktur” an­lamı verilmiştir.

Hz. Muhammed (S.A.V.) de bu kelimeyi bir dualarında şöyle kulla­nıyor: “Allah’ım sen evvelsin ki, senden önce bir şey yoktur. Ahırsın ki, senden sonra bir şey olamaz.” (Müslim, Zikr. 61, Tirmizi, Davat, 19.) (A.TOKSARI)