Ekzotermik Reaksiyon Nedir?

Ekzotermik Reaksiyon grafiği, Ekzotermik Reaksiyon deneyi ve Ekzotermik Reaksiyon hakkında bilgi.

Kimyasal reaksiyonlarda bağlar kırılır ve atomlar yeniden tertiplenerek yeni bağlar meydana getirirler.

Bağların kırıl­ması için gereken enerji, yeni bağların meydana gelmesi nedeniyle açığa çıkan enerjiden   az ise, reaksiyonun sonunda bir enerji açığa çıkar. Böyle reaksiyonla­ra ekzotermik reaksiyon denir.

Ekzotermik reaksiyonlarda açığa çıkan enerji (çoğun­lukla ısı), reaksiyon denkleminde ürünler arasında yer alır.