Ekvatoral Bölge Hakkında Bilgi

Ekvatoral Bölge ormanları ve toprak türü nasıldır, Ekvatoral Bölgedeki ülkeler hangileridir.

Dönenceler arasında kalan bölgedir. Sı­caklık her yerde yüksektir. Ancak yağış­ların durumu değişir ve yağışa bağlı ola­rak iki kısma ayrılır,

a) Her zaman yağışlı ve sıcak bölge (Ekvator bölgesi),

b) Kurak mevsimli sıcak bölge (Savanlar ve sıcak stepler). Ekvatoral bölgenin geniş kısmı or­manlarla kaplıdır.

Orman, taşkın bir bitki örtüsü meydana getirir. Balta girmemiş or­man tabiri kullanılır. Hava, yüksek sıcak­lık ve doyma noktasına ulaşmış nem se­bebiyle boğucu olur. Bu ağır iklim şartları sebebiyle insanın yaşamasına en elveriş­siz bölgelerden birisidir. Bu bölgede yaşa­yan insanlar çok ilkel bir hayat düzeyinde kalmışlardır. Bölgenin en önemli kültür bit­kileri manyok, kakao, Hindistan cevizi, ana­nas ve doğal kauçuktur.