Ekvator Nerededir?

Ekvator çizgisi nedir, Ekvator nerededir ve özellikleri nelerdir, Ekvator hakkında bilgi.

Kutuplardan eşit uzaklıkta olan, yer ­küre eksenini dik olarak kesen ve sonuç­ta küreyi iki eşit yarım küreye bölen düz­leme “Ekvator düzlemi” denir. Bu düzle­min yeryüre yüzeyinde meydana getirdi­ği daireye de “Ekvator” denir. Ekvator, yer­küre üzerinde en büyük daire olup, para­lel dairelerinin de başla ıgıcıdır. Çevresi 40.076.594 m.’dir.