Ekspresyonizm Nedir?

Ekspresyonizm resimleri ve temsilcileri, Ekspresyonizm akımı eserleri hakkında bilgi.

Edebiyatta ve diğer sanat dallarında in­sanı çevreleyen dış alemi değil de insa­nın iç dünyasını anlatmaya önem veren akımdır.

Empresyonizme tepki olarak 20.yüzyılın başında Almanya’da doğdu. Sanatta ferdiyetçiliği ön plana getirmiş­tir. İnsanı iç alemi ile değerlendiren bir hayat anlayışını telkin eder. Sanayi me­deniyetinin ve özellikle 1.Dünya Savaşı­nın manasızlaştırdığı hayata karşı ruhun isyanı mahiyetindedir. En önemli temsil­cisi T.S. Eliot ve F. Kafka’dır.