Eksik Girişimlilik Nedir?

Eksik Girişimlilik örnekleri, Eksik Girişimlilik mantık hakkında bilgi.

İki kavramın içinde topladıkları eleman­lar belli noktalarda aynı, diğer noktalar­da farklı ise bu iki kavram arasında ek­sik girişimlilik vardır.

Bazı memeliler balıktır.

Bazı balıklar memelidir.

Bu önermelerden anlaşılacağı gibi ba­lık olup, memeli olmayanlar,memeli olup, balık olmayanlar vardır.