Ekler Dil Bilgisi

In Edebiyat, Genel, Sosyal Bilimler 8 views

Ekler konu anlatımı, Yapım ekleri ve Çekim ekleri örnekleri, Ekler hakkında bilgi.

Tek başına anlamı bulunmayan, kelimelerin kök ve gövdelerine eklenerek onlara yeni anlam kazandıran; gövdelerine göre cümle içinde kelimeleri şekillendirerek çekime tabi tutan dil birlikleridir. Bu tanıma göre ikiye ayrılır:

I. Yapım ekleri
II. Çekim (işletme) ekleri,

Yapım ekleri: Hem fiil, hem de isim soylu kelimelerin köklerine eklenerek gövde yaparlar. Eklendikleri kelimelere değişik anlam kazandırırlar.
Yapım ekleri kendi arasında dörde ayrılır:

A. İsimden isim ve sıfat yapan ekler
B. İsimden fiil yapan ekler
C. Fiilden isim yapan ekler

D) Fiilden fiil yapan ekler

Çekim (İşletme) ekleri: Çekim ekleri kelimelerin köklerine ve gövdelerine cümle içerisinde ilişki kurduran, görev almalarını sağlayan, görevlerine göre kelimeleri şekillendiren eklerdir.

Çekim ekleri kelimelerin anlamlarını değiştirmez; isim ve fiil soylu kelimelerin köklerine ve gövdelerine eklenebilirler. Bu durumlarıyla çekim ekleri yapım eklerinden sonra kullanılırlar.

Çekim (işletme) ekleri de kendi arasında ikiye ayrılır:
1. İsim çekim (işletme) ekleri
2. Fiil çekim (işletme) ekleri
1. isim çekim (işletme) ekleri: Bunlar, şu adları taşıyan eklerdir:
A. Çokluk ekleri
B. Hal bildiren ekler: ‘ a) Yalın hal
b) İlgi bildiren hal (-in hali)
c) Yapma bildiren hal (-i hali)
ç) Yaklaşma bildiren hal (-e hali)
d) Bulunma bildiren hal (-de hali)
e) Uzaklaşma, çıkma, ayrılma bildiren hal (-den hali)
f) Vasıta, birliktelik bildiren hal (-le hali)
g) Eşitlik bildiren hal (-çe hali) ğ) Yön bildiren hal (-re hali)
C. iyelik ekleri Ç. Soru ekleri Fiil çekim (işletme) ekleri:
A. Şekil ve zaman ekleri
B. Şahıs ekleri
C. Sıfat ekleri b) Bağ – fiiller a) İsim – fiiller ç. Soru ekleri

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Ekler Dil Bilgisi"


Top