Eklembacaklılar Nedir?

Eklembacaklılarda boşaltım, Eklembacaklı hayvan örnekleri hakkında bilgi.

Hayvanlar aleminin (sayıları oldukça fazla olan) bir şubesidir.
Eklembacaklılar vücutları baş, göğüs ve karın bölgesinden meydana gelen hareketli hayvanlardır. Başlarında beyin ağız ve yaşama ortamlarına göre değişebilen duyu organları taşırlar. Göğüs ya halkalar halinde veya (halkaların kaynaşması ile) tek parçalıdır. Hareket organı olan ve grubun adını veren eklem bacaklar göğüsten çıkarlar.

Göğüsün arka kısmında yer alan karında bacak bulunmaz. (Nadiren bulunabilir).
Eklembacaklıların vücutları kitin ile kaplıdır. Kitin örtü hayvanın gelişmesine imkan vermediğinden deri değiştirirler.

Eklembacaklılarda dolaşım sistemi açıktır. Sırt bölgesinde torbamsı veya boru şeklinde kalpleri vardır. Kan kısmen damarlar içinde dolaşır.
Sindirim sistemlerinde ağız önde, anüs arkadadır. Besinin alınışı ve çeşidi hayvandan hayvana değişir. Etçil ve otçul olanları vardır.

Solunumları karada yaşayanlarda trakeler ile suda yaşayanlarda ise solungaçları ile olur. Bazı formların derileri çok ince olduklarından deri solunumu yaparlar.
Bacaklar hareket organı olarak tırmanma, koşma, yürüme, yüzme gibi ödevlerinin dışında besinlerin alınmasına, solunuma, üremeye de yardımcı olabilirler.

Eklembacaklılarda duyu organları olarak dukunum kılları, başın ön kısmında yer alan antenler ve gözler bulunur. Gözler nokta ve bileşik gözler olarak iki tiptir. Bileşik gözler sayıları birden fazla olabilen ufak altıgen piramit şeklindeki gözcüklerden yapılıdırlar. Her gözcük karşısındaki cismin yalnız bir bölümünü görür.

Bu nedenle bileşik gözlerin retinası tizerinde cismin gözcük sayısı kadar paradan yapılmış mozaik tablo gibi görüntüsü çıkar.
Eklembacaklılar ayrı eşeyli hayvanlardır. Erkek ve dişileri vardır. Karada, havada, suda yaşayan, sayıları 700.000’e varan çok geniş bir şubedir.