Ekinoks Nedir?

Ekinoks hangi günlerde gerçekleşir, Ekinoks tarihleri ve Ekinoks olayı hakkında bilgi.

Ekliptik (dünyanın güneş çevresindeki hareketi sırasında izlediği yörünge çem­beri) ve ekvator düzlemleri arasında 23° 27’lik açı vardır. Güneş yıl boyunca görü­nürde hareketi sırasında bu iki düzlemin birbirini kestiği ara kesit noktasında bulun­duğu sırada, aydınlanma dairesi kutup noktaları üzerinden geçer ve bütün para­lel dairelerini 180 derecelik iki eşit yaya böler.

Bu sebeple yılda iki kez (21 Mart ve 23 Eylül’de) dünya üzerinde gece ve gün­düzlerin süreleri her yerde birbirine eşittir.