Ehli Beyt Nedir?

In Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler 11 views

Ehli Beyt sevgisi nedir, Ehli Beyt kimlere denir, Ehli Beyt hakkında bilgi.

Sözlükte ev halkı, aile topluluğu mana­larına gelen bu kelime, İslami ilimler terminolojisinde Hz. Muhammed (S.A.V.)’in aile­si anlamında kullanılmıştır.

Bu kavram Kur’ân-ı Kerim’de bir yerde geçmektedir. (Ahzab 33/33)

Ehl-i Beyt kavramı içine kimlerin girdiği konusunda İslam alimleri arasında fikir bir­liği yoktur. Bazıları ehl-i beytin sözlük ma­nasından hareket ederek bunlar sadece Hz. Peygamberin hanımlarıdır, çünkü Ra­sulullah’ın evinde devamlı bulunan onlardır, demişlerdir. Diğer bir kısım alimler ise, sa­dece Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin ehl-i beyttendir, demişlerdir. Bun­lara göre Hz. Peygamberin hanımları da bu kavram içinde değillerdir. Diğer bir kısım alimlere göre ise yukarıda adı geçen dört kişi yanında Hz. Muhammed (S.A.V.)’in ha­nımları da ehl-i beyte dahildirler. Bu son gö­rüş, islam alimlerinin çoğu tarafından be­nimsenmiştir.

İslami kaynaklarda sahabe ve tabiunun tamamının ehl-i beytten sayıldığı yönde rivayetler de mevcuttur.

Mutluluk Çubuğu Nedir ve Nasıl Kullanılır
Mutluluk Çubuğu Nedir ve Nasıl Kullanılır
Bu yazımızda halk arasında “mutluluk çubuğu” yani
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir

Leave a reply "Ehli Beyt Nedir?"


Top