Eğirdir Gölü Nerededir?

Eğirdir Gölü adaları, Eğirdir Gölü hangi bölgemizdedir, Eğirdir Gölü hakkında bilgi.

Eğridir Gölü, Akdeniz Bölgesinde, Ba­tı Toroslar’da, göller yöresi dediğimiz bö­lümde yer alan Türkiye’nin 4. büyük gölü­dür. Yüzölçümü 517 km2 olup, denizden yüksekliği 924 m.’dir. Gölün kuzey-güney doğrultusundaki uzunluğu 50 km., geniş­liği ise güney bölümünde 16 km. kadardır.

Ortalama derinliği 6-7 m. olup, en derin yerleri ise 16 m. kadardır. Kıyılarının uzunluğu 160 km’dir, Orta bölümünde, Çirişli Dağı ile Barla Dağının birbirine yaklaştı­ğı Keltepe-Akkeçili Boğazı ile göl ikiye ay­rılır.

Burada gölün eni 2 km. kadardır. Ku­zeydeki bölümüne Hoyran (Kumdanlı) Gö­lü, güneydeki bölümüne ise kasabanın adı­nı taşıyan Eğridir Gölü denir. Ancak gölün tamamı için de Eğridir adı kullanılır. Gö­lün yağış alanı (kabul havzası) 3800 km2‘dir. Göl fazla sularını güney ucundan çıkan bir ayak ile 12 km. güneyindeki Ko­vada Gölü’ne döker. Kovada Gölü ise karstik bölgedeki sularını yeraltı suyu ile Ak­deniz’e gönderir. Göl suları, ilkbaharda yükselir. Sonbaharda ise alçalır. İkisi ara­sındaki fark 70-90 cm. kadardır. Zaten yıl içerisindeki yükselme ve alçalıtıaları da hiçbir zaman 50 cm.’den fazla değildir.