Eğilme Açısı Nedir?

In Fen Bilimleri, Fizik, Genel 37 views

Eğilme Açısı nasıl hesaplanır, Eğilme Açısı hakkında bilgi.

Yerin, coğrafya kutupları ile mıknatıs ku­tupları aynı noktalarda bulunmadıkların­dan bir pusula iğnesi tam kuzey-güney doğrultusunu göstermez. Mıknatıs kutup­ları (Manyetik kutuplar) 70° paralelleri üzerindedirler.

Yeryüzünde bir noktadan yo­la çıkılır ve pusulanın gösterdiği kuzey yö­nü izlenirse (pusula yön bulmaya yarar. Daha çok gemiciler tarafından kullanılır) coğrafya kutbuna değil 70 Tık paralel üze­rinde bulunan ve mıknatıs iğnesinin (manyetik) kuzey kutbu adı verilen noktaya va­rılır.

Mıknatıs iğnesinin (pusula iğnesi) coğ­rafya kuzey (Nc) doğrultusundan ayrılma egilme_acisimiktarına magnetik sapma veya sadece sapma açısı denir, (aynı) Bu açı bir yerden bir yere değiştiği gibi, aynı bir yerde za­manla da değişmektedir. (Yerin bazı böl­gelerinde doğuya, bazı bölgelerinde ise batıya doğrudur.)

İstanbul’da sapma 1952’de doğuya doğru 2° kadardı. Mıkna­tıs iğnesi, yatay bir eksen etrafında döne­bilecek şekilde ağırlık merkezinden aşılır­sa iğne yere doğru eğilir. İğne doğrul­tusunun yatayla yaptığı açıya magnetık eğilme açısı veya kısaca eğilme açısı denir. (I) sembolüyle gösterebileceğimiz bu açı 0° ile 90° arasında değişir.

Ekva­torda 0°, yerin mıknatıs kutuplarında ise 90°’dir. Kuzey yarım kürede iğnenin kuzey kutbu, güney yarım kürede ise, güney kut­bu yere doğru eğilir. Eğilme açısı istanbul da 57° kadardır. Yerin mıknatıs kutupla­rında (Nm =Magnetik kuzey kutbu ile Sm= Magnetik güney kutbu) düşey ola­rak durur. Bundan dolayı da yerin mıkna­tıs (magnetik) kutuplarını belirtmeye yarar.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Eğilme Açısı Nedir?"


Top