Eğilme Açısı Nedir?

Eğilme Açısı nasıl hesaplanır, Eğilme Açısı hakkında bilgi.

Yerin, coğrafya kutupları ile mıknatıs ku­tupları aynı noktalarda bulunmadıkların­dan bir pusula iğnesi tam kuzey-güney doğrultusunu göstermez. Mıknatıs kutup­ları (Manyetik kutuplar) 70° paralelleri üzerindedirler.

Yeryüzünde bir noktadan yo­la çıkılır ve pusulanın gösterdiği kuzey yö­nü izlenirse (pusula yön bulmaya yarar. Daha çok gemiciler tarafından kullanılır) coğrafya kutbuna değil 70 Tık paralel üze­rinde bulunan ve mıknatıs iğnesinin (manyetik) kuzey kutbu adı verilen noktaya va­rılır.

Mıknatıs iğnesinin (pusula iğnesi) coğ­rafya kuzey (Nc) doğrultusundan ayrılma egilme_acisimiktarına magnetik sapma veya sadece sapma açısı denir, (aynı) Bu açı bir yerden bir yere değiştiği gibi, aynı bir yerde za­manla da değişmektedir. (Yerin bazı böl­gelerinde doğuya, bazı bölgelerinde ise batıya doğrudur.)

İstanbul’da sapma 1952’de doğuya doğru 2° kadardı. Mıkna­tıs iğnesi, yatay bir eksen etrafında döne­bilecek şekilde ağırlık merkezinden aşılır­sa iğne yere doğru eğilir. İğne doğrul­tusunun yatayla yaptığı açıya magnetık eğilme açısı veya kısaca eğilme açısı denir. (I) sembolüyle gösterebileceğimiz bu açı 0° ile 90° arasında değişir.

Ekva­torda 0°, yerin mıknatıs kutuplarında ise 90°’dir. Kuzey yarım kürede iğnenin kuzey kutbu, güney yarım kürede ise, güney kut­bu yere doğru eğilir. Eğilme açısı istanbul da 57° kadardır. Yerin mıknatıs kutupla­rında (Nm =Magnetik kuzey kutbu ile Sm= Magnetik güney kutbu) düşey ola­rak durur. Bundan dolayı da yerin mıkna­tıs (magnetik) kutuplarını belirtmeye yarar.