Ege Uygarlığı Hakkında Bilgi

Ege Uygarlığı özellikleri nelerdir, Ege Uygarlığı hakkında bilgi.

Akdeniz’de, Ege adalarında kurulmuş olan eski bir uygarlıktır. Bundan 5000 yıl kadar önce, irili ufaklı adalarla bezenmiş Ege Denizinde uygarlığın ilk tohumları atıl­mıştır. Ege adalarında yaşayanlar kendi­lerine göre oldukça yüksek bir uygarlık kurmuşlardı. Bunlar Nil vadisinde oturan eski Mısır’ın da etkisi altında kalmışlardır.

Güneydeki Girit adasında oldukça yük­sek bir uygarlık kurulmuştur. Ege adaları halkı taştan büyük saraylar yaptılar, bu sa­rayların her yanını çeşitli resimlerle, bo­yalarla, değerli eşyalarla süslediler. Bu­günkü ev düzenine yakın bir biçimde ya­pılan saraylar bize bu uygarlığın üstünlü­ğü hakkında bir fikir verebiliyor.

Ege uygarlığının en önemli merkezleri; Girit adası, Yunanistan’daki Miken (Mykeane) şehridir. Bir istilâ ile sona eren Mi­ken ve Minos (Girit) uygarlıkları Yunanis­tan’da Yunan uygarlığının başlamasını sağlamışlardır.

Sonradan Anadolu’nun batısında da Ege uygarlığına benzer bir uygarlık kurul­muştur. Anadolu’nun kuzeybatısında ku­rulan Truva şehri Minos ve Miken uygar­lıklarının izinde yürümüştür.