Ege Denizi Hakkında Bilgi

Ege Denizinin coğrafi konumu, yüzölçümü, kıyıları, tarihçesi. Ege Denizi’nin özellikleri hakkında bilgi.

Yurdumuzu çeviren denizlerden kıyıları en çok girintili çıkıntılı olanı, Ege Denizi olduğu gibi içindeki adaların sayısı yönünden de başta gelenidir.

Bu yüzden, Ege Denizi, Adalar Denizi adıyla da anılır. Ege Denizi, gerçekte Akdeniz’in Anadolu ve Balkan Yarımadaları arasına sokulan geniş bir körfezi sayılır. Genellikle derinliği az olmakla birlikte bazı çukurluklar da görülür. Girit Adası yakınlarında 2.500 m. Rodos Adası’nın batısında 1.258 m. Çeşme’nin güneyinde 1.256 m. Halkidikya Yarımadasının güneyinde 1.256 m.

ege_deniziEge Denizi’nin orta ve güney kesimlerinde tuzluluk oranı binde 38,5’a yaklaşmasına rağmen kuzeyde Karadeniz’den gelen az tuzlu sularla bu oran binde 33’e kadar iner.

Yurdumuzdan çıkan Gediz, Büyük Menderes, Küçük Menderes Nehirleri ile Bakırçay ve Trakya’dan Meriç Nehri ve Yunan Makedonya’sından çıkan Vardar Nehri Ege’ye dökülürler. Hızla akan bu nehirlerin getirdikleri alüvyon ve çamurlar, çatalağızları sürekli olarak doldururlar. Bu yüzden, eski çağların önemli limanlarından Efes, bugün kıyıdan çok içerilerde kalmıştır.

Yurdumuzun en büyük limanlarından birisi olan İzmir’in de bu sonuç tan korunması için Gediz Nehrinin ağzı değiştirilip açık denize akıtılması gerekmiştir. Ege Denizinde, Edremit, Çarıdarlı, İzmir, Kuşadası, Mandalya, Kerme gibi körfezlerle Karaburun, Bodrum ve Datça burunları bu yöreleri güzelleştiren ve gemiler için güvenilir sığınaklar durumuna sokan yerlerdir.

Ege Denizi kıyıları, öbür denizlerimize oranla çok girintili çıkıntılıdır. Deniz, karaların içine iyice sokulmuş, yarımadalar, burunlar denize doğru ilerlemiştir. Bu durum, dağ sıralarının kıyı doğrultusuna dik gelmesiyle ilgilidir.

Türkiye’nin imroz ve Bozcaada gibi iki önemli adası Ege Denizinin kuzey kesiminde bulunurlar. Bunun dışında, On iki Adalarda Sporat Adaları ve Sikladtar, Ege Denizi’ndeki irili ufaklı ada gruplarını meydana getirirler.