Ege Bölgesi Genel Özellikleri

Ege Bölgesi tarihi yerleri nerelerdir, Ege Bölgesi ekonomik faaliyetleri nelerdir, Ege Bölgesi hakkında bilgi.

Yurdumuzun batısında yer alır. Kuzeyin­de Marmara Denizi, doğusunda iç Anado­lu Bölgesi, güneyinde Akdeniz Bölgesi bu­lunur. Kıyıları girinti çıkıntılıdır. Dağların­dan Bozdağ, Aydın dağları, Murat Dağı önemlidir. Manisa, Aydın, Ödemiş, Deniz­li ovalarındaki topraklar verimlidir. Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes nehir­leri ile Bafa, Simav, Marmara gölleri önemlidir.

iklim Akdeniz iklimidir, iç bölgelerde da­ha sert bir iklim görülür. Yurdumuzun en zengin yörelerindendir. Tarımın yanısıra sa­nayi de gelişmiştir. Pamuk, tütün, incir, üzüm, şekerpancarı, haşhaş, zeytin, su­sam önemli tarım ürünleridir. Sebzeciliğin yanısıra hayvancılık da önemlidir. Ege Böl­gesindeki maden yatakları krom ve lin­yittir.

Bölgenin başlıca fabrikaları: Dokuma, şeker, çini, çimento, basma, zeytinyağı, sa­bun fabrikaları ve petrol arıtım yeri.

Yurdumuzun en kalabalık bölgelerinden olan Ege Bölgesinin önemli şehirleri İzmir, Afyon, Kütahya, Uşak, Denizli, Aydın, ve Manisa’dır.