Eflatun Cem Güney Kimdir?

Eflatun Cem Güney evvel zaman içinde, Eflatun Cem Güney hayatı ve masalları, Eflatun Cem Güney hakkında bilgi.

İlk ve orta öğrenimini Sivas’ta yaptı. Öğ­retmenlik, müze yöneticiliği, halk eğitim başkanlığı görevlerinde bulundu. İstiklal, İrşad, Misak-ı Milli dergilerini çıkardı. İstan­bul’da folklor ve halk edebiyatı alanında çalışmalar yaptı. Derlediği masal, destan ve halk hikâyelerini, yapılarını bozmadan, kendisine has bir anlatımla yeniden yaz­dı. Danimarka’da bulunan “Hans Christi-an Andersen Medal Kurumu” tarafından şeref diploması ve Dünya Çocuk Edebiyatı

eflatun_cem_guneySertifikası verildi (1956). Aynı ödülü, De­de Korkut Masallarıyla ikinci kez aldı. 60’ı aşan kitaplarından bazıları:

Dertli Kaval (1945), Halk Şiiri Antolojisi (1949), En Güzel Halk Masalları (1948), Açıl Sofram Açıl ve Congoloz, Baba (1949), Halk Türküleri (1953), Nasreddin Hoca Fık­raları (1957), Aşık Garip (1958), Kerem ile Aslı (1959), Tahir ile Zühre (1959), Folklor ve Halk Edebiyatı (1971).