Edgar Allan Poe Kimdir?

Edgar Allan Poe hayatı ve eserleri, Edgar Allan Poe hakkında bilgi.

Amerikan hikayeciliğinin kurucusu sayılan ünlü bir yazar, şair ve eleştirmecidir. Anası, babası gezginci bir tiyatronun oyuncularıydılar. Edgar, küçük yaşta sefalete düştü. John Ailen adında bir zengin ona acıdı, evlat edindi, iyi yetiştirmeye çalıştı.

Yalnız, Edgar, o kadar kötü yetişmiş,    öyle kötü alışkanlıklar edinmişti ki, Cahrlottesville Üniversitesinde ancak bir yıl barınabildi. Bunun üzerine koruyucusu onu kendi yazıhanesine yerleştirdi. Edgar Poe, oradan da kaçtı, West-Point Askeri Okulu’na girdi. 1831’de oradan da kovuldu. Şiirle uğraşıyordu. Bir ara New York’a gitti. Orada ilk şiir kitabını bastırdı. Bu kitapçık, gerçekten bir şaheserdi ama, o devrin havası içinde, kimse değerini anlayamadı.

Edgar Poe, hareketli bir insan olduğu için, boş duramıyordu. Richmond’da bir gazetenin yazı işleri müdürlüğünü üzerine aldı. 1836’da yeğeni Virginia Clemm’le evlendi. Hayatının en buhranlı devresi, böylece başlamış oldu. Evini geçindirmek için çalışmak zorundaydı. Yalnız, yazıları kazanç sağlamıyor, şair gitgide sefaletin kucağına düşüyordu. Bu arada İçkiye alıştı.

Zavallı karısı bu hayata dayanamadı, 1847’de öldü. Poe, bütün bütün kötü bir duruma düştü. Delirium tremens denilen alkol deliliğinin en şiddetli buhranlariyle didişerek süründü durdu. Sonra bir ara kendine gelir gibi oldu.

En sefil meyhanelerde, esrar tekkelerinde, gemicilerle dövüşerek geçirdiği bu sefalet yıllarından kurtulmak üzereydi. Geçkince, çok zengin bir kadınla evlenmeye karar verdi.