Edebiyat Nedir, Sözlük Anlamı

Edebiyat nedir sözlük anlamı, Edebi eser ne demektir, Edebiyat tarihi, gelişimi, doğuşu hakkında kısa bilgi.

İnsanlar, duygu ve düşüncelerini basit ve kaba da olsa yazıyla ortaya koymak için bir yol bulmayı başardıkları andan itibaren ilk edebiyat eserleri meydana gelmeye başladı.

Edebiyat, insanın kendi duygularını anlatım ve düşüncelerini başkalarına anlatma ihtiyacından doğmuştur denebilir. Yazı icat edilmeden binlerce yıl önce gezgin şairlerin saz yardımıyla söyledikleri şiirlerden pek azı sonraki yüzyıllara kadar gelebilmiştir. Günümüze kadar gelmemiş eserler üzerinde kesin hükümler veremiyoruz. Bununla birlikte düşünce ve duygu derinliği yönünden en modern eserleri bile yadırgamayacak eski edebiyat eserleri tanıyoruz.

Edebi eserin belli başlı özelliği nedir

edebiyatYazım ve dil bilgisi yanlışları bulunmayan, orijinal ve iyi fikirler taşıyan, açık bir ifadesi olan, okunuşta hoşa giden bir yazı, güzeldir, ilgi çekicidir ve başarılıdır. Yalnız bir şiir ya da düzyazının edebi değer taşıması için bütün bunlardan ayrı olarak üstün bir söyleyiş özelliği, yüksek bilgi, duygu ve düşünceleri, zevkli ve ustalıklı bir kolaylıkla anlatan bir söz ve söyleyiş güzelliği bulunması gerekir. Edebiyat, şiir olsun, nesir olsun okununca insanda sağlam ve güzel dil, duygu ve düşünce enginliği bırakan eserlerin tümüdür. Nazım ve nesir olmak üzere belli başlı iki dala ayrılır.