Ebu Davud Kimdir, Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

Ebu Davud ne zaman ve nerede yaşadı, Ebu Davud Kimdir, Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

Hicretin 202′ nci yılında Sieistan’da doğdu. Kuçuk yaştan itibaren badis tahsiline başladı. Hadis toplamak üzere Horasan, İnik. Suriye. Mısır ve Hicaz’da seyahatlere çıktı.
Sabıbayn sahibi İmanı Buhari’den ilim ve hadis aldı.
Ahmet îbn-i Han bel, tbn-i Ebî Şey be. Kuteybe. Tay&1 isi ve Yahya b.MAin. Ebû Davud’un ders aldığı hocalar arasındadır.

Seyahatleri esnasında 500.000 (beş yüz bin) hadis topladı ve bunları yazarak muhafaza etti. Ebû Davud Sünen’inı bu beş yüz bin hadis içerisinden ayıkladığı 4800 hadis ile meydana getirdi.
Sünen-i Ebû Davud’da. sadece ahk&m hadislerine yer verilmiştir.
EbÛ Davud’un Sünen i fıkıh bablarını ve bu bablarla ilgili hadisleri en iyi cem’ eden eser olarak tanınmıştır.
El Hattfıbî onun eseri için şunları yazmıştır:
“Dm ilminde. Ebû Davud’un Sünen i gibi bir kitap tasnif edilmemiştir. Halk arasında büyük kabul görmüş, farklı mezheplere mensup ulema ve fukaha arasında hakem olmuş, hadis musannifİrime örnek tutulmuştur. Sünen’ı Kbû i hıvud’un bu ruchanıyeti daha ziyade fıkıh ahkAmmı ihtiva etmesi sebebiyledir.”
İbnü’l Arabi ise onun eserini şu sözlerle anlatmıştır: “Bir kimsenin elinde Allah’ın kitabı ve Kbti Davud’un Sünen i bulunsa, o kimse dm kitabı olarak başka bir Şeye muhtaç olmaz.”
Kbıi Davud bütün İslâm ülkelerini dolaşarak tasnif ettiği beş yüz bin (500.000) hadisi değerlendirmiş ve Sünen’ine ancak ‘1.800 hadis almıştır. Bu 4.800 hadis iyen sinden de, aşağıdaki dört hadis in bir insanın düıî yaşayışı için k&fi geleceğini belirtmiştir:
1. “Ameller niyetlere göre değerlendirilir”. 2. “M&lAya’ni’yi (Dünya ve ahirete faydasız söz ve işleri) terketmek. kişinin dininin güzelliğindendir”.3. “Kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe kişi tam mümin olamaz”. 4. “HelAl bellidir, haram da bellidir. Haranı ve helfll arasında şüpheli işler vardır. Bu şüpheli işlerden de kaçmmadıkça. tam mümin olumazsınız.”
Ebû Davud hayatı boyunca hadis ilimleri ile meşgul olmuştur. Onun bu ihtisası sebebiyle karmaşık hadis usulü onun önünde adeta sadeleşmiş, kolaylaşmıştır. Ebû Bekr-es-Sağani ve İbrahim el-Harbi bunu şu sözlerle ifade etmiştir.
“Davud Aleyhisselâm için demir nasıl yumuşatılmışsa, Ebû Davud için de hadis öylece kolaylaştırılmıştır”.