Ebro Nehri Nerededir?

Ñàðàãîñà ñ êîëîêîëüíè Áàçèëèêà Íóýñòðà Ñåíüîðà äåëü Ïèëàð, ðåêà Ýáðî, ðèìñêèé ìîñò Ïüåäðî

İspanya’da bulunan Ebro nehri kaynağı neresidir, Ebro nehri hakkında bilgi.

İspanya’nın kuzeydoğusunda bulunan bir akarsudur.
Kaynak noktası Kantabkiya Dağlarındadır. Güneye doğru akarak Barcelona’nın 128 km. güneybatısında Akdeniz’e dökülür.

Uzunluğu 927 km.’dir. Akarsuyun rejimi düzensizdir. Sulama yapıldığı için de sürekli su kaybı olur. Deltası ise kumludur. Aragon, Segre ve Jalon kolları ilkbaharda karların erimesiyle kabarırlar. Ebro nehri Katalonya bölgesinin en önemli akarsuyudur.