Ebabil Nedir?

Ebabil kuşu nerede yaşar, Ebabil sözlük anlamı nedir, Ebabil hakkında bilgi.

Ebabil kelimesi Fil suresinde geçmekte­dir. Kelime anlamı sürüler halinde alay alay, fırka fırka, bölük bölük birbiri ardınca ge­len demektir.

Ayet-i kerime de bu kelime “tayran” ke­limesinden sonra sıfat olarak gelmiştir. “Üzerlerine balçıktan yapılan sert taşlar atan Ebabil kuşlarını gönderdi den­mektedir.

Hristiyanlığı yaymak amacıyla Mekkeyi istilaya yönelen Habeşistan’ın Yemen Va­lisi Ebrehe bir çok fillerin de bulunduğu güçlü bir orduyla Mekke yakınlarına kadar geldi. Amacı Beytullah’ı yıkmak ve mukad­des topraklara hakim olmaktı. Araplar ise bu hadisede bir varlık gösterememişlerdi. Son din olan islâm dini ise, henüz doğma­mıştı. Olay Hz. Peygamber’in doğduğu yı­la rastlamaktaydı.

Allah Teala bu kutsal beldeye Hristiyanları sokmak istememişti. Bunun için de Al­lah’ın iradesi tecelli etmiş, Ebrehe ve as­kerlerinin üzerlerine taştan ve çamurdan balçıklar yağdıran kuş sürülerini  Ebabil kuşları- göndererek onları helak etmiş, pa­ramparça olmuş ağaç yapraklarına çevir­mişti. Böylece Mekke halkı beladan kurtul­muş ve Allah’ın kuvveti karşısında Ebrehenin askerleri yok olmuştu.