Duhan Suresi Nedir?

Duhan suresi meaili, Duhan suresi hakkında bilgi.

Mekke’de Zuhruf suresinden sonra Casiye suresinden önce nazil olan bu sure 59 ayet, 340 kelime, 1440 harften meydana gelmiştir.

Sürede Kuran’ın çok mübarek bir gece olan Kadir gecesinde Lehv-i Mahfuz’dan dünya semasına indirildiği yarı kapalı bir şe­kilde açıklanıyor. Göğün insanları saraca­ğı bir dumanla geleceği günü beklemeleri ye bunun da elem verici bir azap olaca­ğı bildiriliyor. Nitekim çok geçmeden büyük bir kuraklık Mekke’de baş göstermiş, halk bunalmış, gözler göğe dikilip bir bulut par­çası aramaya koyulmuştu. Aşırı sıcaklığın havada bir duman meydana getirmesi, ki­mine umut kimine de korku verdi. Derken Ebu Süfyan Hz. Peygamber’e gelerek dua etmesini, kuraklık kalktığı takdirde iman edeceklerini söyledi. Peygamberin duası üzerine kuraklık kısmen kalktı, yüzler gül­meye başladı. Fakat inkarcılar verdikleri sö­zü yerine getirmemişlerdir.

Hz. Ali’den gelen bir rivayette ise bu ko­nuda şunlar söylenmektedir: “Kıyamet gerçekleşmeden önce semâdan gele­cek bir duman inkarcıların kulaklarına girecek, böylece her birinin başı döne­cektir. Mümin de ise zükam gibi bir hal meydana gelecek, bütün yeryüzü de ocak yakılmış, fakat bacası olmayan bir eve dönecek.”

Surede Firavun milletinin de zamanında böyle çetin bir sınavdan geçirildiği ve so­nunda da Mekkeliler gibi dönekliğin en çir­kinini sergileyerek sözlerini tutmadıkları, her devirde yalancı ve döneklerin var olduk­ları misaller vererek açıklanıyor.