Duha Suresi Nedir?

Duha Suresi fazileti nedir, Duha Suresi Türkçe meali, Duha Suresi hakkında bilgi.

Duha, kuşluk vakti anlamına gelmektedir. Birinci ayette kuşluk vaktine yemin edildiği için sureye Duha ismi verilmiştir. Tamamı Mekke’de Fecr suresinden sonra Şerh suresinden önce nazil olmuştur. Sahih rivayete göre, vahiy bir süre gelmemiştir. Bunu duyan müşrikler “Muhammed’in Allah’ı onu terk etti, darıldı” diyerek müminler arasında fitne çıkarmaya çalıştılar.

Bunun üzerine bu sure nazil oldu. İlahi vahyin bir müddet kesilmesi Hz. Peygamber’de derin teessüre sebep olmuştu. Çünkü vahiy O’nun meşakkat dolu yolda biricik azığıydı. Azgın, inatçı ve sapık ruhlarla karşılaştığı, yakıcı ve kavurucu çölde ancak vahiy sayesinde yaşıyordu. Alıştığı dost ve sevgi rayihasından yoksun kalması Hz. Peygamber’i çok üzmüştü. Yüce Allah kulu ve Rasulünü yalnız bırakmadığını, güneşin parlayıp yükselmeye başladığı, gündüzün gençliği zamanı olan kuşluk vakti ile her şeyin sükun bulduğu, karanlığın çöktüğü geceye yemin ederek ifade etmiştir.

Karanlıkların kalkıp parlak bir gökyüzü, aydınlık bir kuşluk vakti nasıl bir insicam, ahenk meydana getirirse tıpkı bunun gibi her işin sonu, mesela peygamberliğin başlangıcına göre şimdiki hali, risaletin başlangıcında vahyin başlamasına nazaran kesiliş hali, vahyin bir müddet kesilmesine nazaran tekrar başlaması, bundan sonra peyderpey her hareketin sonu, sonuç olarak peygamberliğin başlangıcına göre en son hâli ve bütün dünyaya nazaran ahiretin peygamber için daima hayırlı olacağını bildiriyordu.

Ayrıca bu surede Yüce Allah, sevgili peygamberine şefaat makamını vereceğini vaad etmesinden hemen sonra, yetime ikrar ve ona zulmetmekten, hatırını kırıp horlamaktan men ediyor. Muhtaç olana yumuşak davranıp haysiyetini rencide etmeden, mal isteyene mal, ilim isteyene ilim vermeyi, iyilik ve ihsanda bulunmayı emrediyor.
Bu sureden sonra Kuran’ın bitimine kadar okunan her surenin sonunda tekbir getirmek sünnettir.