Domuz Neden Haramdır?

İslam dinine göre domuz nedir, Domuz eti müslümanlara neden haramdır, Domuz haram hakkında bilgi.

Domuz, memeli ve toynaklı hayvanlar sı­nıfından, geviş getirmeyen ağır ve yağlı bir gövdeye, kalın ve kısa bir boyuna sahip olan bir hayvan çeşididir. Daha ziyade nebati besinlerle beslenirse de, her çeşit artığı ve pisliği yiyen bir hayvandır.

Domuz, daha ziyade Hristiyan dünyasında yaygındır. Museviler, Müslümanlar do­muz eti yemezler. Çünkü her iki dinde de domuz, pis ve murdar bir hayvandır. Kuran-ı Kerim’de domuz etinin yenilmesi kesinlikle haram kılınmıştır. Domuz anlamına gelen “Hınzîr” kelimesi, Kuran’da 4 yerde, ço­ğulu olan “Hanazir” ise bir yerde geçmek­tedir. Hınzîr kelimesinin geçtiği ayetler, do­muz etini yasaklayan ayetlerdir. Bu ayetler, Bakara, 173, Mâide, 3, Enam, 145 ve Nahl, 115’te yer alan ayetlerdir. Çokluk olarak geçtiği Maide 60’da ise, inkâr edenlerin do­muzlar ve maymunlar haline döndürüldü­ğü beyan edilmektedir.

Kur’ân gibi, Tevrat da domuz etini yasak­lar. (Tevrat, Bab: 14/8) Domuz eti üzerinde pek çok ilmî araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalara göre, domuz etinde, trişin ve sisterik gibi parazitlerin bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca sağlığa zararlı ürik asit, alerji yapan globülin maddeleri ve tropik ülser gibi hastalıklara sebep olan bazı mad­deler taşıdıkları da görülmüştür. Hiç şüp­hesiz Kuran’ın domuzu yasaklaması, sade­ce bu amaca matuf değildir. Daha pek çok sebebi bulunabilir. Şurası kesindir ki, Kuran’ın insanlar için yasakladığı her şeyde, mutlaka onlar için büyük faydalar bulun­maktadır, (C.Kırca, Kur’ân-ı Kerîm’de Fen Bilimleri, İst.1984, s.123-126)