Doktor Rıza Nur Kimdir?

Rıza Nur hayat ve hatıralarım, Rıza Nur hayatı ve eserleri hakkında bilgi.

Bilim, fikir ve siyaset alanlarında önemli çalışmaları bulunan, çağdaş Türk doktorlarındandır. Sinop’ta doğmuş, öğrenimini İstanbul’da yapmıştır.

Askeri Tıp Okulundan doktor yüzbaşı olarak çıktıktan sonra kısa bir süre Tıp Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalıştı, 1903 Meşrutiyeti   ile siyasi hayata atıldı, İstanbul’dan milletvekili seçildi.

Önceleri İttihat ve Terakki partisine bağlı iken bir süre sonra buradan ayrılıp Hürriyet ve İtilaf partisine girdi.

Siyasi düşüncelerinde ateşli ve atılgan olduğu için, defalarca takiplere uğradı, hapse girdi, sürgünlere gönderildi.