Diplomasi Hakkında Bilgi

Diplomasi nedir sözlük anlamı, nasıl çalışır? Diplomasinin özellikleri, tarihçesi, hakkında bilgi.

Bundan 3000 yıl önce Hintliler diplomasi sanatını şöyle tarif ediyorlardı.  Savaştan kaçınmak ve devletler arasında barışı kuvvetlendirmek için gerekli tedbirleri alma kabiliyeti.

Bu, diplomasinin en iyi tariflerinden biridir. Gerçekten de çeşitli ülkeler arasında barışçı bağların devamını sağlamak bugün de diplomasinin belli başlı amacıdır.

Diplomasi kelimesi, Eski Yunanca diploos (çift) kelimesinden türemiş olan ve dürülmüş kağıt anlamını taşıyan diploma kelimesinden gelmektedir. Diplomasi kelimesinin bu yönden türemesine sebep, eski çağlarda yabancı ülkelerle dostluk bağları kurmak üzere gönderilen elçilerin, yabancı devlet başkanına sundukları ve ziyaretlerinin amacını belirten mektubun çift nüsha yazılmış olmasıdır.