Dinimize Göre Ticarette Ölçü Nedir?

In Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler 8 views

İslam dinine göre ticarette ölçü nasıl olmalıdır, Ticarette Ölçü hakkında kısa örnekler.

Fertlerin ve milletlerin iktisadi sahada yükselmesinde ticaretin büyük bir payı bulunmaktadır. Bunun ıspatı için fazla bir söze ihtiyaç yoktur. Çünkü herkes, alış-veriş sahasındaki mücadelesi ile, ticaretin ehemmiyetini ortaya koymuş bulunmaktadır. Unutulmaması gereken husus, kazancımıza haram ve kerahet karıştırmamaktadır.

Bunun yolu da İslami ölçülere uygun bir ticaret usulü takip ve tatbik etmektir. Şöyle ki:
a) Alış-veriş sırasında çok yemin ederek kazanç temini yoluna gitmemeli ve yüce Rabbimizin ismini menfaat teminine vasıta olarak kullanmamalıdır. Böyle bir hareket, önce sürüme ve satışı artırmaya yararsa da sonra sürünmeye sebep olur.
b) işinde ve sözünde doğruluktan ayrılmamalı, kendisine güven duyulan doğru bir tâcirin peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle birlikte haşr olacağım hatırdan çıkarmamalıdır.
c) Sattığı malın bir aybı varsa onu gizleyerek pazarlamamalıdır. Zira böyle bir davranış, müşterinin aldanmasına sebep olur. “Bizi aldatan bizden değildir” hadisi hatırımı/dan çıkmamalıdır.
d) Kendisine yarar, başkalarına zarar verecek bir ticarete heveslenmemelidir. Çünkü mühim olan “Kazanmak” değil. “Helal kazanç elde etmck”tir. Kirli işlere bulaşan ticaret crbâbı “Tacirler, kıyamet günü, tacirler olarak haşr olunacaklardır. Meğer ki Allah’tan korkmuş, iyi ve doğru davranmış olsun” Hadîs-i Şerifini zihnine nakşetmelidirler.
e) Maddî imkanı varken, borcunu ödemeyi geciktirmemelidir. Zira kendisine ait olmayan bir para ile şahsına menfaat teminine kalkışmanın meşru kazanç çerçevesini zorlayan bir davranıştır.
0 Kullanana sarhoşluk veren kuru veya sulu maddelerin satışım yapmamalıdır.
g) Satıcı, pazar yerine gelip piyasayı öğrenmeden onların geleceği yollara çıkıp malına talip olmak ve düşük fiyatla malım almak gibi bir hevese kapılmamalıdır. Çünkü böyle bir teşebbüs o kimsenin zararına ve üzülmesine yol açar.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Dinimize Göre Ticarette Ölçü Nedir?"


Top