Dinimize Göre İtaat da Ölçü Nedir?

In Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler 8 views

İslam Dininde itaatin ölçüsü nedir nasıl olmalıdır, İtaat da Ölçü hakkında bilgi.

Beşeri sahada yerini alan insanlar, ya emir verme veya itaat gösterme mevkiinde bulunmaktadırlar. Amir, meşrutiyet çizgisini aşacak olursa zulme; memur, dine ve umumi ahlaka aykırı isteklere boyun eğerse şahsiyetsizliğe düşer. Her iki sınıfı ifrat ve tefritten koruyacak şey, itaatle ilgili dini ölçülere dikkat göstermektir.

insanın insana göstereceği itaat, mutlak mânâda olmayıp, “Allah’a isyan” teşkil etmeyecek işlerle kayıtlı bulunmaktadır. Bu hikmeti tespit eden bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmaktadır: “itaat, ancak mâ’rufta (islâm dinine uygun hususta) olacaktır”. Zira “Allâh’a isyan olan yerde kula itaat (mecburiyeti) yoktur.”

Bu mevzuda mühim bir nokta da amirlik mevkiine getirilen zatın yaşına veya ırkına bakamayacaktır. “Başı kuru üzüm gibi (kıvırcık saçlı) habeşi bir köle, üzerinize amir tayin edilse (sözünü) dinleyiniz ve itaat ediniz”, hadis-i şerifi, bu hususun açık bir belgesi olmaktadır, itâat mevzuuna açıklık getiren bir ayet-i kerimede “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygamber’e itaat edin, sizden olan emir sahiplerine de…” buyrulmaktadır.

Mütefekkir bir müfessir bulunan M. Hamdi Yazır, Diyanet işleri Başkanlığınca neşredilen tefsirinde, bu ayet-i kerime ile ilgili olarak şu açıklamada bulunmaktadır: “Şayanı dikkat olan kayıtlardan biri de müminlere hitaben “Minküm” kaydıdır ki, mânâsı açıktır. Müminlerden olmayan ülülemr’e itaat dinen vacip kılınmamıştır. Bu hususta itâat değil, varsa, bir ahde riayet mevzûi-bahs olacaktır. Fakat itaatin vacip olmamasından isyanın vacip olacağını anlamağa kalkışmamalıdır. Zira itaatin vacip olmaması, isyanı müştekim değildir, itaat mecburiyetinde olmamakla, isyan mecburiyetinde olmak arasında (ilmiye mantıki) fark vardır.”
Jşte İslam, işte insan ve işte itaatin dayandığı ölçüler!

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Dinimize Göre İtaat da Ölçü Nedir?"


Top