Dinimizde Yatıp Uyumada Ölçü Nedir?

- in Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler
0

Neden sağ tarafımıza yatmalıyız, İslam dinine göre yatıp uyumada öçlü hakkında bilgi.

Uyku, yorulmuş bulunan insanın dinlenmesi için Allah Teala tarafından lütfedilen bir istirahat halidir. Uykunun tesiri altında bulunurken yapılacak mütalaa verimsiz, eda edilecek ibadet feyizsiz olur. Uyku, ölümden küçük bir benzeridir. Kişi, elbiselerini çıkarıp yatacağında, kabre girercesine , yatağa uzanmakta ve toprak mesasındaki yorganı kendi eliyle üzerine çekmektedir.

Allah resulünün sünnetine mutabık ve İslam ölçülerine uygun bir şekilde uyumak isteyen bir mümin, abdestli olarak yatmalıdır. Zira abdestin sağlık yönünden olan faydalarına ilaveten, uykuda geçen vakit, boşa geçen bir zaman olmaktan çıkarak ibadet hüviyetine bürünür ve nih için ulvi alemlere yücelme imkanı hasıl olur. Görülecek bir düş, “rüyai sadık” haline gelir.

Elinde ve ağzında et veya balık kokusu olduğu halde yatmamalı; el, ağız ve diş temizliği yapmalı.
Yatağa yüzü koyun yatmamalıdır. Çünkü bu yatış tarzı, cehennemliklerin uyuma halidir. Dinî hükümlere saygılı bir mümin, sağ tarafı üzerine ve kıbleye karşı yatmalı, sağ elini yanağının altına koymalı ve “Bismikc Rabbi vada’tü cenbi ve bike erfeuh” (1) diye duada bulunmalıdır.

Hayatın ters ihtimallerini de dikkate alarak, gündü/Un yaptığı hatalardan tev-be etmeli, yapılması gerekli işleri aile fertlerine tavsiye etmeli,uyanık bir şuur ile uykuya varmalıdır.
Yatmaya hazırlandığı sırada İhlas ve Muavvizeteyn surelerini okuyarak avuçlarının içine üflemeli, daha sonra başını, yüzünü ve vücudunun her tarafım sı-vazlamahdır. Bundan başka, Cenab-ı Hakk’a hamd ve tenzihte bulunmalıdır. Zirâ insan, uyuduğu hal üzere uyanır ve öldüğü hal üzerine diriltilir.

Yatağa giren kimsenin Allah Tealaya en son yaptığı dua, “Rabbim, ölümden sonra kullarını dirilteceğin zaman beni azabından koru” olmalı, zikir ve fikirle uyumaya gayret etmelidir.
Uykudan kalkınca, kendisini tekrar hayata kavuşturmasından dolayı Yüce Mevlaya hamd etmeli ve iyi bir insan olarak günlük faaliyetlerinc devam etme azmini kalbine yerleştirmelidir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir