Dil Nedir, Ne İşe Yarar

Tat Almamıza Yarayan Dil Nedir, İnsan Dili Ne İşe Yarar, Dil Hakkında Kısa Bilgi

dil_nedirDil, bağ dokudan bir iskeletle kastan ve mukozadan yapılı bir organdır. Bu organ, tat alma duyusunun yeri olmakla kalmayıp kaslarıyla da çeşitli hareket yaparak çiğneme, yutma ve konuşmada önemli işler görür. Alt döşemesinin ortasında bulunan dil, asıl ağız boşluğunun içine doğru büyür. Öne doğru eğilmiş bir koni biçimindedir. Kalın ucu arkadadır. Yukarıdan aşağıya basıktır. Üst yüzü, kenarları, ucu, alt yüzünün ön parçası mukoza ile örtülüdür. Bu mukoza, daha ilerde bahsedeceğimiz papillalarla (kabarcık veya tomur) kaplıdır.

Dilinizi yukarı doğru çekiniz. Ortada bir mukoza büklüm göreceksiniz. Dil gemciği adını alan bu büklüm, dili, ağız döşemesine bağlı tutar. Dil gemciğinin ön ucu çene kemiğine tutunmuştur.

Dilin Hareket Serbestliği

Vücudumuzda, bir ucu serbest bulunan kas oluşu, dilin en önemli özelliğidir. Bir kaslar topluluğu olan dil, tek kas olarak kabul edilebilir). Bu özellik, dile tam hareket serbestliği sağlar. Dildeki kasların dokuzu çift, biri tektir. Bu kasların yardımıyla öne uzanır, içe kıvrılır, her iki yana hareket edebilir.

Dilin Görevi Nedir

Dil, çok çalışkan bir organdır. Çeşitli görevi vardır:

— her şeyden önce, başlıca tat organıdır;

— dokunsal organdır;

— çiğneme sırasında besinleri yoğurarak sindirim olayına katılır;

— yutma olayında en önemli rolü oynar;

— sesi, söz durumuna getirir.

Tad Alma Organı Dil

Dil, konuşma, yutma ve çiğneme işlerinden başka, tat alma görevini de yüklenmiştir. Bu görevini, bir kısmı çıplak gözle görülebilen, bir kısmı da görülendin değişik biçimlerde küçük kabartıların yardımıyla başarabilir. Papilla (kabarcık veya tomur) adını alan bu kabartıların en büyüklerine çanaksı papilla kalisiform) (papillae circumvallatae) denir. 9 veya 11 tanedir. Dilin (V) oluğu sulcus terminalis) boyunca dizilmişlerdir. V oluğunun ön kısmıyla dil sırtı kenarlarında bulunan mantar biçimindeki papillalar (papillae fungiformes) 0-200 tanedir. Dil sırtının orta bölümüne yayılmış olan ipliksi papillalar (palae filiformes) sayılamayacak kadar çoktur.