Didaktik Şiir Nedir, Özellikleri ve Örnek

Didaktik şiir nedir, Didaktik şairler kimlerdir, Didaktik şiirin özellikleri, örnekleri, hakkında kısa bilgi, Ziya Gökalp Lisan Şiiri.

Duygu ve heyecanların anlatımından çok bir şeyler öğretmek, öğütlemek amacıyla yazılan şiirlerdir. Bunlar, ahlaki ve felsefidir. Düşünceyi, gerçeği ortaya koyarlar. Klasik çağın şairleri birer didaktik şairdir. Fabllar didaktik türe girer.

La fontaine‘in fabl ve masalları, Tevfik Fikret‘in ve Mehmet Akif Ersoy‘un manzum hikayeleri, didaktik şiirlerin en güzel örnekleridir. (Tevfik Fikret: Balıkçılar, Ramazan Sadakası, Mehmet Akif Ersoy: Küfe, Meyhane, Hasta, Seyfi Baba vb.) Aşağıdaki şiir, bir didaktik şiir örneğidir.

Lisan

Güzel dil Türkçe bize,

Başka dil gece bize;

İstanbul konuşması

En saf, en ince bize.

 

Lisanda sayılır öz

Herkesin bildiği söz.

Manası anlaşılan

Lügat’a atmadan göz.

 

Uydurma söz yapmayız.

Yapma yola sapmayız,

Türkçeleşmiş Türkçedir,

Eski köke tapmayız.

 

Açık sözle kalmalı

Fikre ışık salmalı.

Müteradif sözlerden

Türkçesini almak.

 

Yeni sözler gerekse

Bunda da uy herkese,

Halkın söz yaratmada

Yollarını benimse.

 

Yap yaşayan Türkçeden,

Türkçeyi incitmeden.

İstanbul’un Türkçesi

Zevkini olsun yeden.

 

Arapçaya hiç gitme,

İran’a da meyi etme.

Tecvidi halktan öğren,

Fasihlerden işitme.

 

Türklüğün vicdanı bir,

Dini bir, vatanı bir,

Fakat hepsi ayrılır

Olmasa lisanı bir.

 

ZİYA GÖKALP