Dehr Nedir?

In Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler 8 views

Dehr suresi nedir, Dehr sözlük anlamı hakkında bilgi.

Dehr, sürekli zaman, kainatın yaradılış-dan yok oluşuna kadar devam edecek olan süre ve zaman-ı kül demektir. Bu kelime, Kuran-ı Kerim’de biri Casiye 24, diğeri ise insan 1’de olmak üzere iki yerde geçmek­tedir.

Casiye süresindeki ayette “Dediler ki: Bu hayat, dünya hayatımızdan başka bir şey değildir. Ölüyoruz, yaşıyoruz. Bizi o sürekli zaman (dehr) başkası helak etmez” denilmektedir. Bu ayet, Mekkeli müşriklerin, Allah’ın izniyle ölüm meleğinin insanların canlarını almasını inkar ettikle­rini ve zamanın insanı öldürdüğüne inan­dıklarını anlatmaktadır. Hatta bütün olayla­rın müsebbibi olarak dehri gören Mekkelilerin, bütün şiirlerinde bu konuya özel yer verilirdi.

Halbuki kâinattaki bütün hadiseler­de hakiki müessir Allah Tealâdır. Her şey O’nun emri ve takdiri ile olmaktadır. Dehr de Allah’ın takdiriyle meydana gelmiştir. Bina­enaleyh Allah’ı tek yaratıcı olarak kabul et­meyip de hadiselerin yaratıcısı olarak dehri görmek, çok hatalı bir davranıştır. Bir ha­diste, Dehr’e söven insan oğlunun Allah’ı cezalandırdığı, dehrin Allah olduğunu, her işi Allah’ın yaptığı, geceyi ve gündüzü de Al­lah’ın çekip çevirdiği anlatılmaktadır. (Buhari, Tefsir, sure, 45,1) Bazı fırkalar, dehrin ezeli olduğuna ve bütün hadiselerin ona dayandığına inanmışlardır. Bu fırkaya “Dehriyye” adı verilmektedir. Hiç şüphe­siz bunun inkarcı bir fırka olduğunda tered­düt yoktur. (C.KIRCA)

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Dehr Nedir?"


Top