Damat Ferit Paşa Kimdir?

Damat Ferit Paşa nasıl öldü, Damat Ferit Paşa  hükumeti istifası hakkında bilgi.

Osmanlı sadrazamı. 1853 yılında İstanbul’da doğdu. Arnavut asıllı Seyyit izzet Efendinin oğludur. Tahsilini tamamladık­tan sonra Paris, Berlin, Petersburg ve Londra elçilikleri katipliklerinde bulundu, 1. Sultan Abdülmecid’in dul kızı Mediha Sul­tânla evlenerek damat lakabını aldı. Bun­dan sonra Şurayı Devlet üyeliğine tayin edildi. 1909 yılında Ayan Meclisi’ne damat_ferit_pasagiren Fer id Paşa, geniş kültürü olan, ancak ile­ri görüşten mahrum, devlet idaresi konu­sunda bilgisiz olmasına rağmen. Sultan VI. Mehmed tarafından beş defa sadarete ge­tirildi.

Devletin iç ve dış yönetiminde bü­yük hatalar yaptı. Sadareti zamanında Meclis-i Mebusan’ın kapatılması, Sevr Ant­laşmasının imzalanması, Kuva-yı Millîye‘ ye karşı Kuvayı inzibatiye ordusunun gön­derilmesi gibi olaylar yaşandı.

Milli Mücadele’nin zafere ulaşması üze­rine Avrupa’ya gitti. Bir Süre sonra İstanbul’a gelip ailesini de yanına alarak Fran­sa’nın Nice şehrine döndü. 6 Ekim 1923 tarihinde, yerleştiği bu şehirde öldü.