Dalalet Nedir?

In Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler 6 views

Dalalet sözlük anlamı, Dalalet hakkında bilgi.

Dalalet, doğru yoldan sapma anlamına olup hidayetin zıddıdır. “Kim ihtida eder­se kendisi için ihtida etmiş olur, kim sa­parsa kendi zararına sapmış olur. 10/108.”

Kasten veya dalgınlıkla, az veya çok, doğru yoldan her sapma dalalet adıyla anı­lır. Çünkü kendisinden hoşnut kılınan doğ­ru yol, çok zor bir yoldur. Nitekim “Emrolunduğun gibi doğru ol… 11/112) buyru­ğunun Hz. Muhammedi ihtiyarlattığına dair rivayetler vardır.

Dalalet kelimesi, her hangi bir hata ya­pan kimse hakkında da kullanılmıştır. Bun­dan ötürü, dalâlet, peygamberlere de kafirlere de nispet edilmiştir. Nitekim Kur’ân: da “O seni hata eder ve şaşkın (dall) bu­lup da sana doğruyu göstermedi mi? 93/7” ayeti peygamberimizi konu edinmek­tedir. Kur’ân Musa Peygamberin ağzından onun şu itirafını duyurur: “Ben o zaman hata edenlerdendim. 26/20”, “…Kim Al­lah’a ortak koşar ise o büyük bir sapma­nın içine düşmüş olur 4/116.” Peygam­berin dalaleti hata anlamında kafirlerinki ise uzak dalalet ve affedilmez hata anlamında­dır.

Dalâlet, bir bakıma iki kısma ayrılabilir. Birincisi nazari ilimlerde dalâlet, Allah’ı ve Allah’ın birliğini tanıma, peygamberliği ta­nıma ve buna benzer konuları tanımada dalalet (hata). “Kim Allah’ı meleklerini, ki­taplarını, elçilerini ve ahiret gününü in­kar ederse o uzak bir sapmaya ve dala­lete (hataya) düşmüştür 4/136.” İkincisi, ameli ilimlerde dalalet, ibadetlerden ibarettir.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Dalalet Nedir?"


Top