Dabbetü’l Arz Nedir?

In Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler 19 views

Dabbetü’l Arz çıkışı, Dabbetü’l Arz kurandaki yeri, Dabbetü’l Arz hakkında bilgi.

Dabbetü’l Arz, kıyametin büyük alametlerindendir. Kur’ân-ı Kerîm’de “O söz, baş­larına geldiği zaman, yerden bir Dabbe (canlı) çıkarırız, o onlara insanların ayet­lerimize içtenlikle inanmadıklarını söyler” (en-Neml, 27/82) buyrulmaktadır.

Dabbe, hafif yürüme, debelenme demek­tir. Hayvanlar, özellikle böcekler için kulla­nılır. Örfte ise, daha ziyade dört ayaklı hay­vanlar için kullanılmaktadır. Lügat anlamı itibariyle, tren, otomobil ve bisiklet gibi ha­reket eden şeylere de dabbe denilebilir. An­cak “yeryüzünde hiç bir canlı yoktur ki, rızkı Allah’a ait olmasın” (Hud, 11/6) aye­tine göre, dâbbe kelimesi, hayvanlar için kullanıldığı gibi, insanlar için de kullanıla­bilir. Nitekim ayette konuşan canlıdan söz edilmektedir ki bu da insandır. Tefsirlerde bu iki görüşün yeraldığını görmekteyiz.

Bir kısım müfessirler, bu canlı bizim bilmediğimiz bir hayvandır ve kıyamete ya­kın çıkacaktır, derler. Bir kısmı da, “Dab­betü’l Arz, Musâ’nın asası ve Süleyman’ın mührü yanında olarak çıkacak, mühür ile mü’minin yüzünü parlatacak, asa ile de kafirin burnunu kıracak” hadisine da­yanarak, bu canlının insan veya insan sal­tanatı olabileceğini söylemişlerdir. Bu yo­ruma göre, yeryüzünde büyük bir İslam devletinin kurulacağı da anlaşılmaktadır. Bu canlının çıkışı ayetle sabit, fakat yoru­mu farklıdır. Mahiyeti hakkında Kur’ân’da başka bir bilgi verilmemiştir. Hadise daya­narak, bu canlının insan olduğunu söyliyebiliriz. (Elmalılı, 5/3701-3703) (C.KIRCA)

Mutluluk Çubuğu Nedir ve Nasıl Kullanılır
Mutluluk Çubuğu Nedir ve Nasıl Kullanılır
Bu yazımızda halk arasında “mutluluk çubuğu” yani
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir

Leave a reply "Dabbetü’l Arz Nedir?"


Top