Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı özellikleri, gelişmesi, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı yazarları hakkında bilgi.

Cumhuriyet Dönemi Ulusallaşma Döneminin bir devamı olmakla birlikte edebiyatımızda hızlı bir dil çalışmaları yanında kuvvetli bir zevkin hAkim olmaya başladığı bir dönemdir. Atatürk Devrimleri, özellikle Harf ve Dil devrimleri, edebiyatımıza yeni bir yön kazandırdı.

cumhuriyet_donemi_edebiyatEserlerini tümü ile Cumhuriyet Döneminde vermiş ilk önemli şair ve yazarlar arasında Ahmet Hamdi Tanpınar (1901 – 1962), Ahmet Kudsi Tecer (1901 – 1967), Necmettin Halil Onan (1902 – 1968), Ömer Bedreddin Uşaklı (1904 -1946), Kemalettin Kamu (1901 – 1948), Abdülhak Şinasi Hisar (1888 – 1963) sayılabilir.

1928’de Yedi Meşale adlı bir şiir kitabı yayınlayan yedi genç şair, Yaşar Nabi Nayır (1908), Sabri Esat Siyavuşgil (1906 – 1968), Kenan Hulusi (1908 1943), Ziya Osman Saba (1910-1957), Muammer Lutfi, Vasfi Mahir Kocatürk (1907 – 1960) ve Cevdet Kudret Solok (1907), hececilerin yaptıklarını geliştirmek gibi bir hizmetten başka şiirimize bir çeşit empresyonizm getirme yoluyla bu günkü modern Türk şiirinin doğmasına temel hazırladılar.

Onlardan sonraki yıllarda Ahmet Muhip Dranas (1909), Cahit Sıtkı Tarancı (1910 – 1956) ile başlayan yeni şiir, şekilde vezinle kafiyeyi bir yana itmiş, konuda ise alabildiğine özgürlüğe yönelmiştir. Orhan Veli Kanık’ın (1914 – 1950) önderlik yapmış olduğu yeni Türk şiirinin en tanınmış elemanları arasında Melih Cevdet Anday (1915), Oktay Rıfat Horozcu (1914), Salah Birse (1919), Cahit Külebi (1917), Behçet Necatigil (1916), Fazıl Hüsnü Dağlarca (1914) gelir. Bugün yazarlarımız, özellikle eskiden edebiyat dışı sayılan hayat anıları, görünüşleri, tiplerini ele almakta; köy problemlerini işlemekte, toplum – insan ilişkileri üzerinde durmaktadırlar. Bu arada Türk Dili özleşmekte, çağdaş uygarlığın kavramlarını, yarının ihtiyaçlarını anlatmaya elverişli, işlek, gelişmiş, olgun bir dil karakteri alma yolundadır.

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı’mızın en ünlü yazarlarından biri de hikayeci Sait Faik Abasıyanık (1906 – 1954) idi.

Anadolu köylüsüne, yurt gerçeklerine ısrarla eğilmiş bulunan günümüz hikaye ve roman yazarlarımızın belli başlıları Yaşar Kemal (1922), Orhan Kemal  (1914 – 1970),  Samim Kocagöz (1916)’dür.

Cumhuriyet Dönemi edebiyatçılarımız arasında Memduh Şevket Esendal (1883 – 1952), Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir (1886 – 1973), Nurullah Ataç (1898 1957), Behçet Kemal Çağlar (1908 – 1969), Peyami Safa (1899 – 1960), Sabahattin Eyüboğlu (1908 – 1973), Haldun Taner (1916)’i de saymak gerekir.