Cudi Dağı Nerededir?

Cudi Dağı nuhun gemisi nerededir, Kuranda Cudi Dağı hakkında bilgi.

Cudi, Hz. Nuh’un gemisinin üzerine otur­duğu dağın adıdır. Kuran-ı Kerim’de “Ge­mi Cudi’ye oturdu” (Hucf, 11/44) denilmek­tedir. Cudi’nin nerede ve hangi dağ oldu­ğu konusunda Kur’ân’da kesin bir bilgi yok­tur. Bu sebeple bazı müfessirler, Cudi hak­kında değişik şeyler söylemişlerdir. Sade­ce bir varsayımdan ibaret olan bu sözlere göre Cudi dağı, Musul’da, Elcezire’de, Amid’de ve Şam’dadır. Bazı müfessirler ise, cins isim olması dolayısıyla her dağa Cudi denilebileceğini söylemişlerdir.

Ülkemizde Cizre yakınlarında bulunan Cudi dağı, yöre halkı tarafından Hz. Nuh’un gemisinin oturduğu dağ olarak kabul edilmektedir. Hatta bu kanaatlerini destek­lemek için Cizre’nin içinde bir de Hz. Nuhun mezarı bulunmaktadır. Hristiyanlık ale­mi ise, bu dağın Ağrı dağı olduğunu söyle­mektedir. Gemiyi bulmak amacıyla her se­ne Ağrı dağına araştırmacıların geldiği de bilinmektedir. Kesin olan bir şey varsa bu geminin “Cudi” dağına oturduğudur. Ama bu dağın hangi dağ olduğu ve nerede bulunduğu kesinlikle bilinmemektedir.