Çömlekçizade Recep Çelebi Kimdir?

Ünlü Türk bestecisi Çömlekçizade Recep Çelebi hayatı ve eserleri, Çömlekçizade Recep Çelebi hakkında bilgi.

Klasik Türk müziğinin meşhur bestecilerinden biridir. Sesinin güzelliğiyle tanınmıştır. 1.000’den fazla dini ve din dışı eser bestelemiştir.

Bunlardan yalnız şu 8 parça besteleriyle zamanımıza kalmıştır: Devr-i Kebir Acem-Aşiran Peşrevi, Bayati Çember ve Nim Devir 1. ve 2. Besteler; Saba Aksak ve Yürük Semailer, Çargah Devr-i Hindi Beste, Buselik Nakış Aksak Semai, Uşşak Nakış Yürük Semai.

Bu besteciyle çağdaş, 1680 yıllarında ölmüş bir Recep Çelebi daha vardır ki, Taşçızade diye anılır, bestelediği 100 küsur parça, Çömlekçizadenin eserleriyle karıştırılmıştır.

Bu bestecinin zamanımıza yalnız Lenk-Fahte bir Mahur Beste’si ile Rast Aksak Semai’si kalmıştır.