Düşük Yapmak Hakkında Bilgi

Çocuğun Anne Karnında Ölmesi, Çocuk Düşürme Hakkında Bilgi, Düşük Yapmak.

Çocuğun normal doğum zamanı gelmeden önce düşürülmesidir. Hz. Peygamber, “Kıyamet gününde ümmetimin çokluğu ile övüneceğim” diyerek müminlerin evlenip çoğalmalarını teşvik buyurmuştur.

Çocuk yapmamanın tek meşru sebebi “Azl” dir. Çocuğun teşekkülüne mani olacak tedbirler, annenin sıhhati için zararlı değilse, bunun da aynı hükme dahil olduğu kabul edilmektedir. Çocuğun azaları anne karnında teşekkül etmeye başladıktan sonra, dışarıdan müdahale ile alınması haramdır. Bu durumda cezai sorumluluk doğacağı fıkıh kitaplarında geniş olarak izah edilmiştir.

cocuk_dusurmeÇocuk Düşürmenin Fıkhi Hükmü: 1) Düşürülen çocuk ölü ise buna sebep olan kimse 500 dirhem (1600 gram) gümüş tazminat öder.

2) Çocuk canlı olarak düşürülmüş ve sonradan ölmüşse Diyete hükmedilir.

3) Çocuk ölü olarak düşürülür, bu sırada anne ölürse, çocuk için 500 dirhem (1600 gram) gümüşe, anne için “Diyete hükmedilir. Bu iş öldürme kastıyla yapılırsa hem diyete, hem kısasa hükmolunur.