Cin Suresi Hakkında Bilgi

Cin Suresi meali, Cin Suresinin içeriği nedir, Cin Suresi okunuşu hakkında bilgi.

Cin, kararmak, kefenlemek, örtmek, gömmek, gizlemek ve saklamak anlamla­rına gelen “Cinn” kelimesinden türemiş bir cins isimdir, insanlar ve meleklerin dışın­da yaratılmış gözle görülmeyen varlıklardır. Kuran-ı Kerim’in 72. suresinin adıdır. Su­reye bu ad birinci ayatte geçen “Cin” keli­mesi sebebiyle verilmiştir. Mekke’de el-A’raf suresinden sonra ve Yasin suresinden önce nazil olmuştur. Bu surede 28 ayet, 285 kelime ve 759 harf mevcuttur.

Cinler, lâtif varlıklardır. İnsanlar gibi on­lar da inanmak ve ibadet etmekle yükümlüdürler. Onların da inananları ve inkarcıları vardır. Bu surede cinlerden bir grubun ge­lip Hz. Peygamber’den Kurân dinlediği ve O’nu harikulade bulduğu, kendi cinslerin­den olan şeytanların Allah hakkında yalan yanlış şeyler söylediklerini, bazı insanların bazı cinlere sığındıkları ve bu yüzden de az­dıkları, cinlerden Müslüman olanların da ol­mayanların da bulunduğu, rızkın imtihan için verildiği, mescitlerin Allah için olduğu, her şeyin Allah’ın takdiri ile olduğu ve Hz. Peygamber’in ise bir tebliğci olarak görev yaptığı ve ancak gaybı Allah’ın bildiği anla­tılmaktadır.

Bu sure, Hz. Peygamber Taif’ten döndük­ten sonra nâzil olmuştur. Taif seferi Hz. Peygamber için açılarla dolu bir yolculuk ol­muştur. Hayatının en ıstıraplı günlerini bu sefer sırasında yaşamıştır. Bu surenin ini-şiyle O, teselli bulmuş ve cinlere de pey­gamber olduğunu öğrenmiştir. Bu sebeple Hz. Peygamber’e resulü’s sekaleyn (insanlafın ve cinlerin peygamberi) denilmiştir. Ayrıca bu sure, gözle görülmeyen, fa­kat mevcudiyeti çok eskilerden beri bilinen cinin varlığını da tescil etmiştir. Bu konuda özel bir surenin bulunuşu, Kuran’ın cinle­re verdiği önemi göstermektedir.