Cin Nedir, Cin Çarpması Hakkında Bilgi

Cinler Kaça Ayrılır, Cin Çarpması Nasıl Olur, Cinler Hakkında Kısa Bilgi.

Allah’ın yaratmış olduğu, insanlar gibi mesul ve mükellef olan, gözle görülmeyen varlıklardır.

İnsanlar gibi, Allah’ı tanımak, O’na ibadet etmek için yaratılmışlardır. Mümin olanları ve olmayanları mevcuttur.

Ahir zaman Peygamber’inden önce, kendi aralarından peygamberler gönderilmiştir. Hz. Peygamber, Ahir zaman Peygamberi olarak hem insanların, hem cinlerin peygamberidir.

Cinler, görülmeyen varlıklar olarak, insanların bilmedikleri bazı şeyleri görüp, bilebilirler. Fakat gaybı bilmezler. Gaybı bilmek ancak Allah’a mahsustur.