Cihad Nedir, Kimlerle Cihad Edilir

Cihad Sözlük Anlamı, Cihad Kelimesinin Anlamı, Allah Yolunda Cihad Nedir?

Allah rızasını kazanmak için, din düşmanlarıyla yapılan harp, İslam uğruna çalışma. Söz, fiil, mal ve can ile Allah yolunda çalışma.

Cihad-ı Asgar (Küçük Cihad): Düşmanla savaşma. Seferberlik halinde düşmanla savaş, farz-ı ayn (Farz-ı ayn içindir. Çocuk, kadın ve güçsüzler dışındaki herkes, canı, malı ve diğer her türlü vasıta ile cihada katılmakla mükellef. Savaşta ancak muharip düşman ve onu zayıf düşürecek hedeflere saldırmak meşrudur. Çocuk, kadın, yeşillikler, mabed ve ruhanilere dokunulmaz.

Cihadı Ekber: Nefis ile nefsin terbiyesi yolunda Cihad.

Barış durumunda Allah rızası için Müslümanların güçlenmesi, yükselmesi için gösterilen faaliyete de cihad denilir.