Charles Baudelaire Kimdir, Hakkında Bilgi

Charles Baudelaire paris sıkıntısı, Charles Baudelaire hayatı ve eserleri, Charles Baudelaire hakkında bilgi.

Ünlü bir Fransız şairidir. Hayatı sefalet içinde geçmiştir. Büyük Amerikan şairi Edgar Poe’nun eserlerini eşsiz bir çeviri ile Fransız edebiyatına kazandırmış, Petits poemes en Prose başlığı altında yazdığı nefis parçalarla, Curiosites Esthetiques adı altındaki çok cazip denemeleriyle, Art Romantique adıyla yayınladığı romantizm aleyhindeki şiddetli hicviyesiyle tanınmış, bilhassa Fleurs du Mal adındaki eseriyle ün kazanmıştır.

Baudelaire şiirlerini bir araya toplayan bu kitabını 1857’de yayınlamıştı. Bu kitap şairi haklı bir şöhrete ulaştırmakla beraber aleyhinde çok patırtılı bir dava açılmasına da sebep olmuştu. Baudelaire, Fleurs du Mal de, büyük, hem çok büyük bir şair olduğunu ispat etmiş, şiir dünyasında yaygın bir etki yaratmıştır.

Baudelaire’i Fransız şairlerinin en ön safında sayanlar pek çoktur. Victor Hugo onun için Fransız şiirine yeni bir heyecan getirmiştir der. Baudelaire’in şiirlerindeki tasvirler şaşılacak derecede zengin, ifade sade olduğu kadar tatlı, duygular derin ve keşiftir. Sanat telakkisi yüksek, ahenktar ifadesi son derece cazip olan Baudelaire, aşırı derecede marazi bir hassaslıkta idi. Acayip, nadir görülür şeylere fazla düşkün, realizme aşırı derece meyyaldi. Bütün bu halleri onu çok cazip kılıyor, şiirleri ister istemez hayranlık uyandırıyordu.