Charles Augustin Sainte-Beuve Kimdir?

Charles Augustin Sainte-Beuve hayatı ve eserleri, Charles Augustin Sainte-Beuve hakkında bilgi.

( 1804 1869) Ünlü bir Fransız eleştirmenidir. Boulognesur-Mer’de doğdu. Öğrenimine Paris’ te devam etti. 18241827 yılları arasında, tıp fakültesinde okuduysa da edebiyat hevesi üstün geldi. Fakülteyi yanda bıraktı.

Romantizm hareketine katılarak, önce, Globe gazetesinde makaleler yayınladı. 1827’de Wictor Hugo’yla yakın bir dostluk kurdu. Ondan, şiir yazmanın usullerini öğrenerek ilk şiirlerini meydana getirdi. 1829-1830 yıllarında iki şiir kitabı, 1834’te bir roman yayınladı. 1837-1838 arasında Lausanne Akademisinde, 1848-1849 arasında Liege Üniversitesinde dersler verdi.

1854’te College de France’a Latin şiiri profesörü olduysa da, siyasi karışıklıklar yüzünden, ancak iki ders verebildi. 1844’te Fransız Akademisine, 1865’te Senato’ya üye oldu.

Sainte-Beuve son derece zeki, kuvvetli bir yazar olmakla birlikte, pek kıskanç bir adamdı. Bu yüzden birçok dost kaybetti. Fikirleri kaypaktı. 1840’a kadar romantiklerin hemen hemen resmi eleştirmecisiyken, sonradan bu fikirlerden vazgeçti. Politikada başlangıçta krallık taraflısıyken, hayatının sonlarına doğru, tersine, liberal oldu. Üslubu akıcı, renkli bir yazardır.

Başlıca eserleri şunlardır: Causeries du Lundi (Pazartesi Konuşmaları, 1851-1852); Portraits Litteraires (Edebî Portreler, 1832-1839); Chateaubriand et Son Groupe Litteraires (Chateaubriand’la Edebi Topluluğu, 1860).