Celde Nedir?

In Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler 26 views

Celde cezası nedir, Celde cezası hangi hallerde uygulanır, Zina iftirasının islam dininde cezası nedir.

Zina, zina iftirası ve şarap içme sarhoş­luk suçunu işleyenlere uygulanacak kırbaç veya değnek vurma cezasıdır.

Kur’ân, iki suç için, zina ve zina iftirası suçu için celde cezasından söz etmekte­dir. Irz ve namus, İslam dininin korunması­nı zarurî gördüğü beş temel değerden biri­dir. Toplum yapısının sağlamlığı ve toplu­mun geleceği, en küçük toplum birimi olan ailenin ve evliliğin korunması ile mümkün olur. Bunun için de Kur’ân, zinayı büyük suç saymış, zinayı ve iffetli kadınlara zina ifti­rası yapılmasını açık şekilde cezalandır­mıştır.

Kur’ân zina ile ilgili olarak “Zina eden kadın ve erkeğin her birine yüzer değnek vurun. Allah’a ve ahiret gününe inanıyor­sanız Allah’ın dini konusunda o ikisine acımayın. Onların ceza görmesine, mü! minlerden bir grup da şahit olsun.” (Nur: 2) buyurmuş olup, Hz. Peygamber’in tatbi­katını esas alan İslam alimleri bu ayetin evli olmayıp da zina eden erkek ve kadınlar hakkında olduğunda ittifak etmişlerdir.

Ev­li veya dul (muhsan) erkek ve kadının zina suçu ise recm ile, yani taşlanarak öldürül­me ile cezalandırılmıştır. Fıtrî özelliğini yitirmemiş her toplumda öteden beri ağır bir suç kabul edilen zinaya karşı islamın gös­terdiği bu hassasiyet, aile yapısının, iffet ve namusun korunmasına verdiği önemden kaynaklanmaktadır. Bunun için de caydırı­cı ve ıslah edici ölçüde bir ceza ön gör­müştür.

Mutluluk Çubuğu Nedir ve Nasıl Kullanılır
Mutluluk Çubuğu Nedir ve Nasıl Kullanılır
Bu yazımızda halk arasında “mutluluk çubuğu” yani
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir

Leave a reply "Celde Nedir?"


Top