Celde Nedir?

Celde cezası nedir, Celde cezası hangi hallerde uygulanır, Zina iftirasının islam dininde cezası nedir.

Zina, zina iftirası ve şarap içme sarhoş­luk suçunu işleyenlere uygulanacak kırbaç veya değnek vurma cezasıdır.

Kur’ân, iki suç için, zina ve zina iftirası suçu için celde cezasından söz etmekte­dir. Irz ve namus, İslam dininin korunması­nı zarurî gördüğü beş temel değerden biri­dir. Toplum yapısının sağlamlığı ve toplu­mun geleceği, en küçük toplum birimi olan ailenin ve evliliğin korunması ile mümkün olur. Bunun için de Kur’ân, zinayı büyük suç saymış, zinayı ve iffetli kadınlara zina ifti­rası yapılmasını açık şekilde cezalandır­mıştır.

Kur’ân zina ile ilgili olarak “Zina eden kadın ve erkeğin her birine yüzer değnek vurun. Allah’a ve ahiret gününe inanıyor­sanız Allah’ın dini konusunda o ikisine acımayın. Onların ceza görmesine, mü! minlerden bir grup da şahit olsun.” (Nur: 2) buyurmuş olup, Hz. Peygamber’in tatbi­katını esas alan İslam alimleri bu ayetin evli olmayıp da zina eden erkek ve kadınlar hakkında olduğunda ittifak etmişlerdir.

Ev­li veya dul (muhsan) erkek ve kadının zina suçu ise recm ile, yani taşlanarak öldürül­me ile cezalandırılmıştır. Fıtrî özelliğini yitirmemiş her toplumda öteden beri ağır bir suç kabul edilen zinaya karşı islamın gös­terdiği bu hassasiyet, aile yapısının, iffet ve namusun korunmasına verdiği önemden kaynaklanmaktadır. Bunun için de caydırı­cı ve ıslah edici ölçüde bir ceza ön gör­müştür.