Cebrail Meleğinin Görevi Nedir

Cebrail Meleği Hakkında Bilgi, Cebrail, Cebrail Görevleri, Cebrail Ne demektir.

-Dört büyük melekten biridir. Vahiy meleği. Cibril, Ruhü’l-Kudüs, Ruhü’l-Emin, Ruh, Emin diye de anılır. Peygamberlere Allah’tan aldığı emir ve vahyi tebliğ ile görevli (Vahy için bak. İlgili madde).

Emin sıfatı alması bundan. Çeşitli şekillere girebilir. Peygamberimiz Miraç’tan dönerken. Sidretü’l-Münteha’da aslî şekli ile O’na görünmüştür. İlk vahyi sırasında da peygamberimize aslı hüviyetiyle göründüğü kabul edilir.