Kategori: Türk Tarihi

Ankara Savaşı Nerede Yapıldı?

Ankara Savaşı Nerede kimler arasında oldu, Ankara Savaşı Nerede Yapıldı hakkında bilgi. Ankara meydan muharebesi cihan tarihinin kaydettiği savaşların en büyüklerinden biridir. Gerek şiddet ve azameti ve gerekse siyasi tesirleri bakımından neticeleri bu kadar mühim olan savaşlara sıkça tesadüf etmek kolay değildir. Bu muharebe yere yan etmemiş olsaydı, belki …

Kürşat ve Kırk Çerisi Çin Sarayı Baskını

Kürşat ve 40 çerisi isimleri, Göktürk prensi Kürşat kimdir sarayı nasıl basmıştır hakkında bilgi. Yaptığı emsalsiz bir ihtilal teşebbüsüyle ün kazanmış bir Türk imparatorluk prensidir. Göktürk hanedanından 10. Büyük Türk Hakanı olan Çuluk Kağanın küçük oğludur. 639’da ölmüştür. Türk İmparatorluğu bu çağda Çin nüfuzu altına düşmüştü. Yüz binlerce …

Kutuz Kimdir Hakkında Bilgi

Kutuz ve Baybars kimdir, Kutuz ne zaman ve nerede yaşamıştır, Memlük sultanı Kutuz hakkında bilgi. Mısır-Suriye Türk-Memlük imparatorlarının üçüncüsü, Baybars’tan sonra Memlük Sultanlarının en büyüğüdür. Harzemşah Türk Hakanları hanedanına mensup olduğu söylenen Kutuz, ilk Memlük imparatorları olan Sultan Aybey’le oğlu Sultan Ali devirlerinde en yüksek mevki olan saltanat …

Kutluklar Devleti Hakkında Bilgi

İkinci Göktürk devleti nedir, Kutluklar kağanlığı ne zaman ve nerede kim tarafından kuruldu kısa bilgi. Göktürk İmparatorluğumun ikinci devresinde hüküm sürmüş hanedandır. İmparatorluk, yazıtlarda anlatılan zayıf duruma düştükten sonra aynı hanedandan ilteriş Kutluğ Kağan 682’de devleti kalkındırdı ve eski parlak durumuna getirdi. Bu hakanın adı Türk devletine verilerek …

Kuşanlar Kimdir Kuşan İmparatorluğu

Kuşan İmparatorluğu ne zaman ve nerede kuruldu, Kuşanlar kavmi kimdir hakkında bilgi. Sakalar’dan, bol İranlı unsurla karışmış bir Türk kavmidir. Kuşanlar M. S. 3 yılında Hindistan’ı ele geçirdiler, Kuzey Hindistan, Afganistan ve Türkistan’ın bir bölümünde önemli bir imparatorluk kurdular. Bu, Hindistan’ın 4. imparatorluk hanedanıdır. Kuşan Hanedanının kurucusu Kanişka’dır. …

Göktürk Alfabesi Hakkında Bilgi

Göktürk Alfabesi nasıl okunur, Göktürk Alfabesi ile yazılan eserler nelerdir hakkında bilgi. Göktürk yazıtları ilkin iki yazılı taş olarak bulundu. Bunlar dik dörtken prizma şeklinde yontulmuş, biri 1 m., öbürü 2 m. kadar boyunda iki taştı. Her ikisinin de köşeleri dar bir yüzey halinde ayrıca yontulmuş ve buralara Çin …